تراکنش موفق تبلیغات

{rtl_start}

{نام و نام خانوادگی:۱} عزیز

ضمن تشکر از خرید شما، اطلاعات پرداخت و سفارش شما با کد رهگیری : {transaction_id}  و به شرح زیر ثبت گردید:

نام و نام خانوادگی: {نام و نام خانوادگی:۱}

تلفن همراه: {تلفن همراه:۲}

پست الکترونیک: {ایمیل:۳}

لینک شما : {لینک سایت یا کانال یا …:۴}

نوع تعرفه: {تعرفه ها و توضیحات:۶}

وضعیت پرداخت: {payment_status}

تاریخ ثبت و پرداخت:  {date_dmy}

 

آگهی شما پس از تایید، در سایت قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد.

{rtl_end}