سایت در حال بارگذاری است ...
09935294482 info@darsyad.ir زمان کاری : هر روز هفته! تهران ، ولیعصر

دانلود امتحان زیست یازدهم خردادماه نوبت دوم 97 سری 4

دانلود امتحان زیست یازدهم خردادماه نوبت دوم 97 سری 4

به دلیل جدیدالتالیف بودن کتاب زیست شناسی یازدهم، سوالات زیادی در سطح اینترنت پیدا نمی شود.

اما امروز برای شما نمونه سوالات زیست شناسی یازدهم نوبت دوم خرداد ماه را قرار داده ایم.

این سوالات توسط دبیران محترم زیست شناسی از سراسر کشور طرح گردیده است.

پس برای تقویت و محک زدن خود این سوالات را به صورت رایگان دریافت کنید.

همچنین یک نمونه سوال امتحانی زیست شناسی یازدهم خرداد  دیگر نیز دریافت کنید!

انلود سوال امتحان زیست شناسی یازدهم خردادماه 97 سری سوم

درس یاد

222 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !