سایت در حال بارگذاری است ...
09935294482 info@darsyad.ir زمان کاری : هر روز هفته! تهران ، ولیعصر

پاسخ تشریحی سوالات کنکور 1401

پاسخ تشریحی سوالات کنکور 1401

پاسخ تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 1401 داخل

پاسخ ها به صورت کاملا تشریحی با توضیح کامل به همراه شماره صفحات و تصاویر کتاب است.

پاسخ تشریحی سوالات کنکور 1401

 

لینک دانلود پاسخ تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور 1401

 

سوال 131 درس زیست شناسی – گزینه 4

سوال به زنبور کارگر اشاره می کند که مانند همه حشرات دارای عصب هایی است که به اندام های حرکتی و سایر اندام ها وارد می شود.

سایر گزینه ها:

1) حشرات فاقد دورشته طناب عصبی هستند که در نقاطی به هم متصل باشند. منظور از این گزینه پلاناریا است!

2) سامانه دفعی حشرات مالپیگی است و از راه منفذ مستقیما به محیط بیرون راه ندارد. منظور از این گزینه، نفریدی است.

3) تنفس حشرات نایدیسی است ولی در همه انشعابات آن مایع نیست و فقط در انشعابات انتهایی وجود دارد.

پاسخ تشریحی سوالات کنکور 1401

سوال 132 درس زیست شناسی – گزینه 4

در گزینه 4 به یاخته های عصبی که پیام گیرنده درد را منتقل می کنند اشاره شده که این یاخته ها به بخش حسی دستگاه عصبی محیطی مربوط هستند نه حرکتی!

سایر گزینه ها:

1) جسم یاخته های نورون های حرکتی و رابط در ماده خاکستری نخاع قرار دارد. اما فقط نورون های رابط با یاخته ( نه یاخته ها) حسی سیناپس برقرار کرده است. ( البته توجه کنید که با توجه به شکل، یک ساخته حسی وجود دارد نه یاخته های حسی! که البته در واقعیت قطعا یک یاخته حسی نیست و تعداد زیاد یاخته حسی وجود دارد!)

2) منظور، نورون های حرکتی هستند که از طریق عصب نخاعی با یاخته های ماهیچه ای اسکلتی در ارتباط هستند.

3) هر دو نوع نورون حرکتی که با یاخته های ماهیچه بازو سیناپس برقرار میکند دچار تغییر در پتانسیل الکتریکی شده است.

پاسخ تشریحی سوالات کنکور 1401

درس یاد

227 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !