دانلود پیش نویس کتاب های دوازدهم

دسته بندی ها : انسانی, پایه دوازدهم, تجربی, ریاضی ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ درس یاد 8110 بازدید
دانلود پیش نویس کتاب های دوازدهم

دانلود پیش نویس کتاب های دوازدهم

آخرین بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۱

در این پست تمامی پیش نویس های کتب پایه دوازدهم همه رشته ها را قرار داده ایم.

کلیه مطالب این پست بروزرسانی خوهد شد…

دانلود پیش نویس کتاب های دوازدهم

تمامی مطالب و لینک های این پست از سایت تالیف کتب درسی کپی برداری شده است.
به اطلاع همکاران،صاحب نظران، دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز میرساند  نگاشت اولیه (غیر قابل استناد) پیش نویس کتاب های پایه دوازدهم جهت آشنایی بیشتر همکاران، در دسترس عموم قرار میگیرد. لازم بذکر است این  فرم ها نسخه نهایی نمیباشند و بدلیل احتمال تغییرات، بهیچ وجه قابل استناد نیستند.

برای دانلود شناسنامه و ساختار کتاب ها روی تصاویردانلود ودانلود  کلیک نمایید.

ردیف کتاب شناسنامه کتاب ساختار کتاب متن کتاب ها

تاریخ

 ۱ شیمی ۳ دانلود دانلود۹۶/۱۲/۱۹ فصل۴-۱: چالش های زندگی و راه حل های

فصل۴-۲: ارزش فناوری های شیمیایی

فصل: مولکول ها در خدمت تندرستی

فصل: آسایش و رفاه در سایه شیمی

 

۹۷/۰۳/۲۸

۹۷/۰۳/۲۸

۹۷/۰۳/۲۸

۹۷/۰۲/۱۷

۲ جامعه شناسی۳ دانلود دانلود۹۶/۱۲/۰۵ فصل۱/درس دوم  ۹۷/۰۳/۲۷
 ۳ فارسی ۳ دانلود دانلود۹۶/۱۱/۰۳ کل کتاب فارسی ۳  ۹۷/۰۳/۱۲
 ۴ علوم و فنون ادبی ۳ دانلود دانلود۹۶/۱۱/۰۳ کل کتاب علوم و فنون ادبی ۳  ۹۷/۰۳/۰۸
 ۵ نگارش ۳ دانلود دانلود۹۶/۱۱/۰۳ کل کتاب نگارش ۳ ۹۷/۰۳/۲۳
 ۶ فارسی و نگارش ۳

( رشته فنی و حرفه ای )

دانلود دانلود۹۶/۱۰/۲۵ کل کتاب فارسی و نگارش ۳ ۹۷/۰۳/۳۰
 ۷  تاریخ ۳
(ایران و جهانِ معاصر)
 دانلود  دانلود۹۶/۱۰/۲۵ درس ۱

درس ۲

درس ۳

درس ۴ و ۵

درس ۶

درس ۷

۹۷/۰۳/۱۲

۹۷/۰۳/۱۲

۹۷/۰۳/۱۲

۹۷/۰۳/۱۲

۹۷/۰۳/۱۲

۹۷/۰۳/۱۲

 ۸  جغرافیای ۳
(کاربردی)
 دانلود دانلود ۹۶/۱۰/۲۵ فصل سوم(مخاطرات طبیعی)/درس ۵ و ۶

فصل دوم(جغرافیای حمل و نقل)/درس۳و۴

۹۷/۰۳/۲۸

۹۷/۰۳/۲۸

 ۹  حسابان ۲

دانلود پیش نویس کتاب های دوازدهم

دانلود  دانلود۹۶/۱۰/۲۵ فصل دوم: مثلثات- درس اول 

فصل دوم: مثلثات- درس دوم 

فصل چهارم: مشتق- درس ۳: آهنگ تغییر متوسط و … 

فصل پنجم:کاربردهای مشتق- درس ۱، ۲ و۳

فصل سوم: حدهای نامتناهی و…- درس ۱ و۲ 

فصل چهارم:مشتق- درس ۱ و۲

۹۷/۰۳/۱۳

۹۷/۰۳/۱۳

۹۷/۰۲/۳۱

۹۷/۰۲/۲۹

۹۷/۰۲/۰۴

۹۷/۰۲/۱۰

 ۱۰  ریاضی۳
(تجربی)
 دانلود  دانلود۹۶/۱۰/۲۵ فصل چهارم:کاربرد مشتق-درس سوم

فصل سوم: حد و مشتق-درس اول

فصل چهارم:کاربرد مشتق-درس ۱

فصل دوم: مثلثات -درس۲

فصل دوم: مثلثات -درس۱

فصل توابع: دروس ۱ تا ۳

فصل۶: احتمال-درس اول

فصل پنجم(هندسه)- دروس ۱ و ۲ 

۹۷/۰۳/۲۸

۹۷/۰۳/۱۲

۹۷/۰۳/۰۱

۹۷/۰۲/۲۲

۹۷/۰۲/۱۱

۹۷/۰۲/۰۱

۹۷/۰۲/۰۳

۹۷/۰۲/۰۸

 ۱۱  ریاضی و آمار ۳
(انسانی)
 دانلود  دانلود۹۶/۱۰/۲۵ فصل اول: آمار و احتمال/درس۳: چرخه آمار در حل مسائل 

فصل اول: آمار و احتمال/درس۲: احتمال

فصل سوم:الگوهای غیرخطی/درس۳: تابع نمایی

فصل سوم: لگوهای غیرخطی /درس ۲

فصل اول: آمار و احتمال/درس ۱ 

فصل دوم:الگوهای خطی/درس۱ و ۲

فصل سوم:الگوهای غیرخطی/درس۱ 

۹۷/۰۲/۳۱

۹۷/۰۲/۲۹

۹۷/۰۲/۲۹

۹۷/۰۲/۱۱

۹۷/۰۲/۱۱

۹۷/۰۲/۱۰

۹۷/۰۲/۱۰

 

 ۱۲  ریاضیات گسسته  دانلود  دانلود۹۶/۱۰/۲۵ فصل دوم/ درس دوم

بخش ۲: بخش پذیری و هم نهشتی- درس ۱ و ۲ 

۹۷/۰۳/۱۳

۹۷/۰۲/۰۴

 ۱۳  هندسه ۳  دانلود  دانلود۹۶/۱۰/۲۵ فصل سوم/مجله خواندنی

فصل دوم(آشنایی با مقاطع مخروطی): دروس ۱، ۲ و ۳

فصل بردارها – درس اول

فصل بردارها – درس دوم

فصل ۱(ماتریس و کاربردها) – درس ۱ و۲

۹۷/۰۳/۱۳

۹۷/۰۲/۱۷

۹۷/۰۱/۲۸

۹۷/۰۱/۲۸

۹۷/۰۲/۱۵

 ۱۴  زبان انگلیسی Vision 3  دانلود  دانلود۹۶/۱۰/۲۵ درس دوم

کل کتاب کار انگلیسی 

درس سوم

درس اول

۹۷/۰۳/۲۸

۹۷/۰۳/۲۷

۹۷/۰۳/۰۷

۹۷/۰۲/۳۱

 ۱۵  زیست شناسی ۳  دانلود  دانلود۹۶/۱۰/۲۵ فصل چهارم:تغییر در اطلاعات وراثتی 

فصل هفتم :زیست وفناوری

فصل پنجم: تامین انرژی در یاخته ها

فصل هشتم: رفتارهای جانوران

فصل ششم: تامین انرژی برای ساختن ماده آلی 

فصل اول: ملکول های اطلاعاتی

فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته

فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها

۹۷/۰۳/۲۷

۹۷/۰۳/۲۷

۹۷/۰۳/۲۳

۹۷/۰۳/۲۳

۹۷/۰۳/۱۲

۹۷/۰۲/۱۷

۹۷/۰۲/۲۲

۹۷/۰۲/۲۲

 ۱۶  عربی، زبان قرآن ۳
(رشته ادبیات و علوم انسانی)
 دانلود  دانلود۹۶/۱۰/۲۵
 ۱۷  عربی، زبان قرآن ۳
(رشته ریاضی-تجربی)
 دانلود  دانلود۹۶/۱۰/۲۵
 ۱۸  فیزیک ۳ (رشته ریاضی-تجربی)  دانلود  دانلود۹۶/۱۰/۲۵ فصل چهارم:برهم کنش های امواج

فصل سوم : نوسان و امواج

فصل۱-حرکت در راستای خط راست

فصل دوم: دینامیک و حرکت چرخشی

۹۷/۰۳/۲۷

۹۷/۰۳/۰۷

۹۷/۰۱/۲۸

۹۷/۰۲/۱۷

۱۹ تعلیمات دینی ۳ (دینی، قرآن و اخلاق) کلیه رشته ها
۲۰ تعلیمات دینی ۳ (دینی، قرآن و اخلاق) رشته ادبیات و علوم انسانی دروس ۱ تا ۵ ۹۷/۰۳/۲۷
۲۱ عربی، زبان قرآن ۳
(رشته علوم و معارف اسلامی)
۲۲ سلامت و بهداشت (کلیه رشته ها) دانلود دانلود۹۶/۰۲/۰۴ فصل دوم: تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی

فصل سوم: بیماری

۹۷/۰۳/۲۷

۹۷/۰۳/۲۷

۲۳ مدیریت خانواده و سبک زندگی (کلیه رشته ها)ویژه پسران دانلود دانلود۹۶/۰۲/۰۸ درس ۸

درس ۷

درس ۹

درس ۱۰

فصل ۱و۲: دروس ۱ تا ۵

درس ۶ بخش ۱ 

درس ۶ بخش ۲

۹۷/۰۳/۰۸۹۷/۰۳/۰۸

۹۷/۰۳/۰۷

۹۷/۰۳/۰۷

۹۷/۰۱/۲۸

۹۷/۰۲/۰۴

۹۷/۰۲/۰۴

۲۴ فلسفه ۲ (تغییر کلی رشته ادبیات و علوم انسانی/علوم و معارف اسلامی)
۲۵ تاریخ اسلام ۳ درس ۱ 

درس ۲

۹۷/۰۳/۱۲

۹۷/۰۳/۱۲

۲۶ علوم اجتماعی (رشته ریاضی-تجربی/فنی حرفه ای/کاردانش) دانلود دانلود۹۶/۰۲/۲۹
۲۷ مطالعات فرهنگی  (رشته علوم انسانی)
۲۸ جریان شناسی اندیشه های معاصر (رشته علوم و معارف اسلامی)
۲۹ راهنمای ویژه مدرسه
۳۰ علوم و معارف قرآنی ۳ (رشته علوم و معارف اسلامی) دروس ۷ تا ۱۰

دروس اول تا ششم

۹۷/۰۳/۱۳

۹۷/۰۱/۲۸

۳۱ مدیریت خانواده و سبک زندگی (کلیه رشته ها)ویژه دختران دانلود دانلود۹۶/۰۲/۰۸
۳۲ احکام (رشته علوم و معارف اسلامی) کل کتاب ۹۷/۰۳/۲۹
فلسفه ۱ – پایه یازدهم

(رشته ادبیات و علوم انسانی/علوم و معارف اسلامی) – جدید التالیف

دروس ۱، ۲ و ۳

درس ۴ 

۹۷/۰۲/۲۵

۹۷/۰۲/۲۵

آزمون پیشرفت تحصیلی تیزهوشان پایه دهم تجربی فروردین 97
همچنین ببینید:
درس یاد
درس یاد

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربرانمان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    لینک کوتاه :