نمونه سوالات شهریور ماه ۹۷ علوم نهم استان آذربایجان غربی
آزمون پیشرفت تحصیلی نهم مرحله اول آذر 96 سیستان
آزمون پیشرفت تحصیلی نهم مرحله اول آذر 94 مازندران
آزمون پیشرفت تحصیلی نهم مرحله اول آذر 94 قم
پیشرفت تحصیلی نهم مرحله اول آذر97 استان یزد
پیشرفت تحصیلی نهم آذر97 مرحله اول استان خراسان رضوی به همراه پاسخ کامل
پیشرفت تحصیلی نهم مرحله اول آذر96 استان خراسان
پیشرفت تحصیلی نهم مرحله اول استان مرکزی آذر96
آزمون پیشرفت تحصیلی نهم مرحله اول آذر93
آزمون پیشرفت تحصیلی نهم مرحله اول آذر95
آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول پایه نهم آذر 96
آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم پایه نهم اسفند 95