سایت در حال بارگذاری است ...
09935294482 info@darsyad.ir زمان کاری : هر روز هفته! تهران ، ولیعصر

آخرین مطالب دسته بندی : تیزهوشان

آزمون پیمایش علمی نمونه دولتی دانلود رایگان سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی تیزهوشان  دانلود دفترچه سوالات آزمون پیمایش علمی

مدارس نمونه دولتی  سوالات آزمون پیمایش علمی مدارس تیزهوشان استعدادهای درخشان

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه نهم تیزهوشان اردیبهشت ۹۴
آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هشتم تیزهوشان فروردین ۹۴
آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم تیزهوشان فروردین ۹۴
آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم مدارس استعداد درخشان ۹۳
سوالات آزمون تیزهوشان آزمون پیشرفت تحصیلی پایه نهم مدارس استعداد درخشان بهمن ۹۴
آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هشتم مدارس استعداد درخشان ۹۳
آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله سوم پایه هشتم اردیبهشت ۹۴
دانلود سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی نهم مرحله دوم – اسفند ۹۴
دانلود سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی هشتم مرحله دوم – اسفند ۹۴
دانلود سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی پایه هفتم مرحله دوم – اسفند ۹۴
آزمون پیمایش علمی نهم مدارس استعدادهای درخشان آذر۹۵
آزمون پیمایش علمی هشتم مدارس استعدادهای درخشان آذر۹۵
آزمون پیمایش علمی هفتم مدارس استعدادهای درخشان آذر۹۵ سوالات آزمون تیزهوشان

۹۳