سایت در حال بارگذاری است ...

آخرین مطالب دسته بندی : پایه تحصیلی

پایه تحصیلی هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم

سوالات، آزمون ها، نکات تست جزوه پاسخ فعالیت های پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهم

سوالات علوم تجربی نهم خردادماه۹۶ سیستان-سمنان-زنجان-بوشهر و خراسان جنوبی
سوالات علوم تجربی نهم خردادماه۹۶ استان های کرمان-گیلام-هرمزگان-یزد
آزمون پیشرفت تحصیلی پایه نهم تیزهوشان اردیبهشت ۹۴

پایه تحصیلی هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم
آزمون پیشرفت تحصیلی پایه نهم مدارس استعداد درخشان بهمن ۹۴
دانلود سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی نهم مرحله دوم – اسفند ۹۴
آزمون پیمایش علمی نهم مدارس استعدادهای درخشان آذر۹۵

هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم
سوالات، آزمون ها، نکات تست جزوه پاسخ فعالیت های پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم پایه یازدهم پایه دوازدهمآزمون پیمایش علمی پایه نهم نمونه دولتی ۹۵
آزمون پیمایش علمی پایه هشتم نمونه دولتی ۹۵
آزمون پیمایش علمی پایه هفتم نمونه دولتی ۹۵
دانلود سوالات آزمون تیزهوشان نهم مبتکران
دانلود سوالات آزمون تیزهوشان هشتم مبتکران
دفترچه سوالات آزمون تیزهوشان هفتم مبتکران