درس یاد | جزوه ، سوال ، کنکور ، آزمون

آخرین مطالب سایت

آموزش فصل منابع انرژی هفتم
آموزش علوم تجربی نهم- فصل نهم ماشین ها
آموزش علوم تجربی هشتم - فصل هشتم تولیدمثل در جانداران
سوالات و مسئله های کار فصل هشتم علوم هفتم
آموزش علوم تجربی نهم- فصل هشتم
آموزش علوم تجربی هشتم - فصل هفتم
آموزش علوم تجربی هفتم - فصل هشتم
امتحان هماهنگ علوم هشتم شهریور 98 استان بوشهر
نمونه سوالات شهریور ماه ۹۷ علوم نهم استان آذربایجان غربی
سوالات امتحان خرداد زیست شناسی دهم -سری دوم
سوالات امتحان خرداد زیست شناسی دهم -سری1
امتحان هماهنگ علوم نهم خرداد 98 خوزستان ناحیه 1 با پاسخ

جدیدترین دوره ها


آموزش فصل پنجم زیست شناسی 3 دوازدهم (ازماده به انرژی) آیا با یادگیری فصل چهارم زیست شناسی 3 پایه دوازدهم و مباحث جهش و تغییر در ...

رایگان
آموزش فصل چهارم زیست شناسی 3 دوازدهم (تغییردراطلاعات وراثتی)

آموزش فصل چهارم زیست شناسی 3 دوازدهم (تغییردراطلاعات وراثتی) آیا با یادگیری فصل چهارم زیست شناسی 3 پایه دوازدهم و مباحث جهش و تغییر در گونه ...

رایگان
آموزش فصل سوم زیست شناسی 3 دوازدهم (انتقال اطلاعات)

آموزش فصل سوم زیست شناسی 3 دوازدهم (انتقال اطلاعات) آموزش فصل سوم ژنتیک زیست شناسی 3 دوازدهم (انتقال اطلاعات در نسل ها ) آیا با یادگیری فصل ...

رایگان