آخرین مطالب سایت

آموزش علوم تجربی هفتم - فصل دهم گرما و بهینه سازی مصرف انرژی
آموزش زیست شناسی دهم - فصل 4 گردش مواد
آموزش فصل منابع انرژی هفتم
آموزش علوم تجربی نهم- فصل نهم ماشین ها
آموزش علوم تجربی هشتم - فصل هشتم تولیدمثل در جانداران
سوالات و مسئله های کار فصل هشتم علوم هفتم
آموزش علوم تجربی نهم- فصل هشتم
آموزش علوم تجربی هشتم - فصل هفتم
آموزش علوم تجربی هفتم - فصل هشتم
امتحان هماهنگ علوم هشتم شهریور 98 استان بوشهر
نمونه سوالات شهریور ماه ۹۷ علوم نهم استان آذربایجان غربی

جدیدترین دوره ها


آموزش فصل پنجم زیست شناسی 3 دوازدهم (ازماده به انرژی) آیا با یادگیری فصل چهارم زیست شناسی 3 پایه دوازدهم و مباحث جهش و تغییر در ...

رایگان
آموزش فصل چهارم زیست شناسی 3 دوازدهم (تغییردراطلاعات وراثتی)

آموزش فصل چهارم زیست شناسی 3 دوازدهم (تغییردراطلاعات وراثتی) آیا با یادگیری فصل چهارم زیست شناسی 3 پایه دوازدهم و مباحث جهش و تغییر در گونه ...

رایگان
آموزش فصل سوم زیست شناسی 3 دوازدهم (انتقال اطلاعات)

آموزش فصل سوم زیست شناسی 3 دوازدهم (انتقال اطلاعات) آموزش فصل سوم ژنتیک زیست شناسی 3 دوازدهم (انتقال اطلاعات در نسل ها ) آیا با یادگیری فصل ...

رایگان