سایت در حال بارگذاری است ...
09935294482 info@darsyad.ir زمان کاری : هر روز هفته! تهران ، ولیعصر

آخرین مطالب دسته بندی : پیشرفت تحصیلی

دانلود رایگان سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی دانلود دفترچه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی

مدارس نمونه دولتی  سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس تیزهوشان استعدادهای درخشان

دانلود رایگان سوالات پیشرفت تحصیلی هفتم هشتم نهم دهم یازدهم و دوازدهم

آزمون پیشرفت پایه نهم تیزهوشان اردیبهشت ۹۴
آزمون پیشرفت پایه هشتم تیزهوشان فروردین ۹۴
آزمون پیشرفت پایه هفتم تیزهوشان فروردین ۹۴
آزمون پیشرفت پایه هفتم مدارس استعداد درخشان ۹۳
آزمون پیشرفت تحصیلی پایه نهم مدارس استعداد درخشان بهمن ۹۴
آزمون پیشرفت پایه هشتم مدارس استعداد درخشان ۹۳
آزمون تحصیلی مرحله سوم پایه هشتم اردیبهشت ۹۴
دانلود سوالات آزمون پیشرفت نهم مرحله دوم – اسفند ۹۴
دانلود سوالات آزمون پیشرفت هشتم مرحله دوم – اسفند ۹۴
دانلود سوالات آزمون پیشرفت پایه هفتم مرحله دوم – اسفند ۹۴
آزمون پیمایش علمی نهم مدارس استعدادهای درخشان آذر۹۵
آزمون پیمایش علمی هشتم مدارس استعدادهای درخشان آذر۹۵
آزمون پیمایش علمی هفتم مدارس استعدادهای درخشان آذر۹۵
آزمون پیمایش علمی پایه نهم نمونه دولتی ۹۵
آزمون پیمایش علمی پایه هشتم نمونه دولتی ۹۵
آزمون پیمایش علمی پایه هفتم نمونه دولتی ۹۵
دانلود سوالات آزمون تیزهوشان نهم مبتکران
دانلود سوالات آزمون تیزهوشان هشتم مبتکران
دفترچه سوالات آزمون تیزهوشان هفتم مبتکران